Νεο Σωματειο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Επιστολή* του σωματείου υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο και τον γενικό του γραμματέα, με την οποία πρέπει να αιτείται την εγγραφή του στα μητρώα της Ε.Ο.Κ. και της τοπικής Ένωσης και να αναγράφει στη συνέχεια τα εξής:
α) Ότι αποδέχεται απερίφραστα τα καταστατικά και τους κανονισμούς της Ε.Ο.Κ. και της τοπικής Ένωσης.
β) Ότι ορίζει εκπροσώπους του σωματείου στην Ε.Ο.Κ. και στην τοπική Ένωση, που πρέπει να προέρχονται από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του, που δεν εμπίπτουν σε απαγορευτικές διατάξεις των νόμων που ισχύουν. (Αναγράφονται τα ονόματα τους)
Καταστατικό του Σωματείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο), στο οποίο να υπάρχει παράγραφος ότι στους σκοπούς του σωματείου περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης.
Απόφαση αναγνώρισης του σωματείου από το αρμόδιο κατά περιοχή πρωτοδικείο.

Κατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έγγραφο με το οποίο χορηγείται γηπεδότητα στο συγκεκριμένο σωματείο από γήπεδο της περιοχής του.

Έγγραφο του σωματείου στο οποίο να αναγράφονται τουλάχιστον είκοσι (20) από τα ιδρυτικά μέλη του σωματείου.

Μετά την εγγραφή το νέο Σωματείο πρέπει να καταθέσει είκοσι (20) τουλάχιστον Αιτήσεις Εγγραφής Νέων Αθλουμένων Μελών. Τα Σωματεία τα οποία ανήκουν στο Νομό Θεσσαλονίκης, δεν έχουν το δικαίωμα να εντάξουν στη δύναμή τους αθλητές με τη διαδικασία της Μεταγραφής ή της Αποδέσμευσης.

Παράβολο εγγραφής στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται εις διπλούν, (εκτός από τις *επιστολές που πρέπει να απευθύνονται η μία προς την Ε.Ο.Κ. και η άλλη προς την τοπική Ένωση), σε δυο φακέλους με έλασμα,   και υποβάλλονται στην Τοπική Ένωση η οποία με την σειρά της προωθεί τον πρώτο φάκελο στην Ε.Ο.Κ., αφού τον εξετάσει, ως προς την πληρότητα του.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  • Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο | Κτίριο Κ2, 2ος όροφος στεγάζονται πλέον τα ΝΕΑ Γραφεία της ΕΟΚ Θεσσαλονίκης.

ΤΗΛ. & FAX: 2310 95 35 51 & 2310 95 36 66

Share this article with friends