ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 


01. Κάρτα Υγείας Αθλητή :  Διπλή όψη εντύπου σε μορφή .jpg (v.2018-19)


02. Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση –  Αναφορά Διαιτητού Καλαθοσφαίρισης


03. Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – Δήλωση Κωλύματος Διαιτητού Καλαθοσφαίρισης


04. Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – Αναφορά έκθεση Γυμνασίαρχου


05. Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – Δήλωση Κωλύματος Βοηθού-Διαιτητού Καλαθοσφαίρισης


06. Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – Αίτηση Βεβαίωσης


07. Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.


08. Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


09. Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ-ΥΠ΄ΕΥΘΥΝΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.


Share this article with friends