ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

📁 NEA 🕔04.Ιούνιος 2013
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

          Γνωστοποιούμε στα Σωματεία μας ότι μπορούν να παραλαμβάνουν τις  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ καθώς επίσης και τα ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΜΟΝΟ από  τα γραφεία της Ένωσης από τις 10:00 μέχρι τις 16:00.

 Υπενθυμίζουμε ότι οι μετεγγραφές λήγουν στις 25/6/2015, ακολουθεί η αποστολή των καταστάσεων από 26-30/6/2015 στην Ε.Ο.Κ. στην Αθήνα και από 1-10/7/2015 γίνονται οι αποδεσμεύσεις.

        

Share this article with friends