ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

📁 NEA 🕔20.Φεβρουάριος 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. στη συνεδρίασή του της 18 Φεβρουαρίου 2020, αποφάσισε να ορίσει την Τακτική του Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Τύπου του Εθνικού Καυτανζογλείου Σταδίου, Τέρμα Αγ. Δημητρίου (Κτίριο 1, 1ος όροφος), σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 27 του καταστατικού της και τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής:

  • Εκλογές Προέδρου, Γραμματέα και Πρακτικογράφου της Γενικής Συνέλευσης
  • Λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
  • Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη του απολογισμού και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
  • Μετάταξη δοκίμων μελών σε τακτικά.
  • Διαγραφή μέλους λόγω διάλυσής του και διαγραφής του από τα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου.

(αρθρο 11Β καταστατικού της Ένωσης και άρθρο 11 παρ. 3 Αθλητικού Νόμου)

  • Εκλογή (2) δύο μελών της εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών 
  • Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη (15) δεκαπέντε τακτικών και (5) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και (3) τριών τακτικών και ενός αναπληρωματικού μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Οι υποψηφιότητες (προτάσεις σωματείων) για κάθε θέση τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβληθούν, όπως ορίζει το άρθρο 15 του καταστατικού μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 στις 12:00 στα γραφεία της Ένωσης (Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρμα Αγ. Δημητρίου, Κτίριο 2, 2ος όροφος).

 

Τα Τακτικά Σωματεία – Μέλη της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. που δεν έχουν ορίσει αντιπροσώπους τους Τακτικό ή Αναπληρωματικό, ή επιθυμούν να αντικαταστήσουν αυτούς που είχαν ορίσει, πρέπει να τους γνωστοποιήσουν με έγγραφό τους στην Ένωση μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 στις 12:00 στα γραφεία της Ένωσης (Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο, Τέρμα Αγ. Δημητρίου, Κτίριο 2, 2ος όροφος) όπως προβλέπουν τα άρθρα 15 & 27 του καταστατικού.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, όπως προβλέπει το άρθρο 28 του καταστατικού, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει ξανά την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020 και 18:00 στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη πρόσκληση.

 

Θεσσαλονίκη, 19 Φεβρουαρίου 2020

Share this article with friends