ΕΟΚ | Ενημερωτικά σχετικά με 
 τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης για τη Β’ φάση
 και πληροφορίες (οδηγίες, έντυπα, νομοθεσία κ.α.) προς τα σωματεία

ΕΟΚ | Ενημερωτικά σχετικά με 
 τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης για τη Β’ φάση
 και πληροφορίες (οδηγίες, έντυπα, νομοθεσία κ.α.) προς τα σωματεία

📁 NEA, ΕΟΚ 🕔18.Μάιος 2020

ΕΟΚ :

«Εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κου Γ. Μαυρωτά, παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένα (1) την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1868/Β/17-5-2020, για τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από 18/5/2020-25/5/2020 και (2) τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης για τη Β’ φάση και παρακαλούμε όπως αποσταλούν προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους καθώς και προς τα σωματεία σας.

Επίσης παρακαλούμε να προτρέψετε τα σωματεία σας να επισκέπτονται την ιστοσελίδα

https://gga.gov.gr/component/content/article/278-covid/2981-covid19-sports

της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όπου εκεί αναρτάται κάθε σχετική πληροφορία (οδηγίες, έντυπα, νομοθεσία κ.α.) καθώς και η δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] »

Κατεβάστε τα αρχεία με κλικ

ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1868/Β/17-5-2020

οδηγίες ασφαλούς άσκησης για τη Β’ φάση

Share this article with friends