ΕΟΚ | Και με ηλεκτρονική υποβολή (mail) οι αιτήσεις για την έκδοση βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας για τη συμμετοχή στη Σχολή Προπονητών

ΕΟΚ | Και με ηλεκτρονική υποβολή (mail) οι αιτήσεις για την έκδοση βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας για τη συμμετοχή στη Σχολή Προπονητών

📁 NEA, ΕΟΚ 🕔12.Μάιος 2020

ΕΟΚ Θεσσαλονίκης :

« Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, στα email της ΕΟΚ, του ΕΣΑΚΕ ή των Ενώσεων ανάλογα με την κατηγορία που έχουν αγωνιστεί.»


1.Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε με κλικ σε

μορφή αρχείου docx

μορφή αρχείου pdf


2. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Έ.ΚΑ.Σ.Θ. : [email protected]


Share this article with friends