Η κλήρωση του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου ομίλου των Παίδων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (2021-2022)

Η κλήρωση του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου ομίλου των Παίδων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (2021-2022)

📁 NEA 🕔01.Οκτώβριος 2021

Υπενθύμιση το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων (Ημέρα – Ώρα) θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στο site της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. στην ενότητα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ekasth.gr -> μενού -> ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

1ος Όμιλος

ΟΜΑΔΕΣ:

1 ΠΑΟΚ ΑΣ
2 ΔΕΚΑ
3 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
4 ΑΡΗΣ ΑΣ
5 ΧΑΝΘ
6 ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ.
7 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ
8 ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ              Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ                                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.              ΑΡΗΣ Α.Σ.

Χ.Α.Ν.Θ.                                Χ.Α.Ν.Θ                                                  ΔΕΚΑ

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ

Α.Α.Μ.Θ.                                ΑΡΗΣ Α.Σ.                                              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ

11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΔΕΚΑ                                                     ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.

Χ.Α.Ν.Θ.                                Χ.Α.Ν.Θ                                                  Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ              ΑΡΗΣ Α.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ                                        ΔΕΚΑ

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.              Χ.Α.Ν.Θ

Π.Α.Ο.Κ.                                Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΔΕΚΑ                                                     ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ

Χ.Α.Ν.Θ.                                Χ.Α.Ν.Θ                                                  ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.              Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.

Α.Α.Μ.Θ.                                ΑΡΗΣ Α.Σ.                                              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 3

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ              Χ.Α.Ν.Θ

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ                                        ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.

Π.Α.Ο.Κ.                                Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.                                          ΑΡΗΣ Α.Σ.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΔΕΚΑ

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.              ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ                                        Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.

Χ.Α.Ν.Θ.                                Χ.Α.Ν.Θ                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΔΕΚΑ                                                     ΑΡΗΣ Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ

Π.Α.Ο.Κ.                                Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.                                          ΔΕΚΑ

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.

Α.Α.Μ.Θ.                                ΑΡΗΣ Α.Σ.                                              Χ.Α.Ν.Θ

2  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Π.Α.Ο.Κ.                                Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.                                          ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ

Α.Α.Μ.Θ.                                ΑΡΗΣ Α.Σ.                                              ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.

11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΔΕΚΑ                                                     Χ.Α.Ν.Θ

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ                                        ΑΡΗΣ Α.Σ.

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.              ΔΕΚΑ

Π.Α.Ο.Κ.                                Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.                                          Χ.Α.Ν.Θ

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 3

 

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Α.Α.Μ.Θ.                                ΑΡΗΣ Α.Σ.                                              ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ

11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΔΕΚΑ                                                     ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ

Χ.Α.Ν.Θ.                                Χ.Α.Ν.Θ                                                  ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ              ΔΕΚΑ

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ                                        Χ.Α.Ν.Θ

Π.Α.Ο.Κ.                                Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.                                          ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΑΡΗΣ Α.Σ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Χ.Α.Ν.Θ.                                Χ.Α.Ν.Θ                                                  ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ

Α.Α.Μ.Θ.                                ΑΡΗΣ Α.Σ.                                              Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.

11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΔΕΚΑ                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ              ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.

Π.Α.Ο.Κ.                                Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.                                          ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        Χ.Α.Ν.Θ

Α.Α.Μ.Θ.                                ΑΡΗΣ Α.Σ.                                              ΔΕΚΑ

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΙΚΤΗ ΕΚΑΣΘ                                        ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠΣ

11ο Δημ.ΕΥΟΣΜΟΥ                ΔΕΚΑ                                                     Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ.

ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ                           ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1908 Γ.Σ.              ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

Χ.Α.Ν.Θ.                                Χ.Α.Ν.Θ                                                  ΑΡΗΣ Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 3


2ος Όμιλος

ΟΜΑΔΕΣ:

1 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
2 ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
3 ΑΟ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ
4 ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ
6 ΓΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
7 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ
8 ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΣ
9 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΣ
10 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 5

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 5

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

2  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 5

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 5

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΦΥΡΑΣ                              ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.                                        ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ                          ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.

ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                          ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.                                 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ                        ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.                            ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.

ΙΩΝΙΑΣ                                   ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.            ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΙΝΔΟΥ                                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ Α.Σ.                           ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ.

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ                        ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ.                 ΠΥΡΓΟΣ  ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α.Μ.Σ.

ΕΥΟΣΜΟΥ                             ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Π.Σ.                           ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ Γ.Α.Σ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΛΕΤΙΚΟ Α.Σ.                    ΟΛΥΜΠΟΣ Ε.Κ.Ε. Α.Σ.

ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ                    ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ Α.Ο.                               ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 5


3ος Όμιλος

ΟΜΑΔΕΣ:

1 ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
2 ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
3 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΑΟ
4 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΣ
6 ΕΥΚΑΡΠΙΣ ΠΣ
7 ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
8 ΑΤΛΑΣ ΑΟΚ
9 ΒΑΟ
10 ΡΕΠΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΡΕΠΟ 1

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΡΕΠΟ 1

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 5

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΡΕΠΟ 1

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΡΕΠΟ 1

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 5

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

2  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΡΕΠΟ 1

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΡΕΠΟ 1

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 5

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΡΕΠΟ 1

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΡΕΠΟ 1

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 5

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                               ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΡΕΠΟ 1

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ Μ.Α.Ο.         ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΑΤΛΑΣ Α.Ο.Κ.Θ.                                     ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 5

 


 

4ος Όμιλος

ΟΜΑΔΕΣ:

1 ΑΡΙΣΤΟΕΛΗΣ ΣΤ.ΕΑΣ
2 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΚ
3 ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ
4 ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ
5 ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΑΕΣ
6 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ ΑΣ
7 ΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ
8 ΤΙΓΡΕΙΣ
9 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ.
10 ΡΕΠΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΡΕΠΟ 1

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΡΕΠΟ 1

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΡΕΠΟ 1

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 5

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΡΕΠΟ 1

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΡΕΠΟ 1

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 5

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

2  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΡΕΠΟ 1

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 5

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΡΕΠΟ 1

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΡΕΠΟ 1

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021                          – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 5

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΕΥΚΩΝ                                ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ Α.Σ.                       ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΡΕΠΟ 1

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021      – ΕΚΑΣΘ –       Σελίδα 5 από 5


 

 

 

Share this article with friends