Η κλήρωση του 5ου, 6ου, 7ου, 8ου ομίλου των Εφήβων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (2022-2023)

Η κλήρωση του 5ου, 6ου, 7ου, 8ου ομίλου των Εφήβων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (2022-2023)

📁 NEA 🕔13.Σεπτέμβριος 2022

Υπενθύμιση το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων (Ημέρα – Ώρα) θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στο site της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. στην ενότητα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ekasth.gr -> μενού -> ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

5ος Όμιλος:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΡΕΠΟ 1

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΡΕΠΟ 1

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 5

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΡΕΠΟ 1

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΡΕΠΟ 1

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 5

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

2  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΡΕΠΟ 1

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΡΕΠΟ 1

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 5

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΡΕΠΟ 1

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΡΕΠΟ 1

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 5

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΣΤΑΥΡΟΥ                              ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.             ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΡΕΠΟ 1

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.Α.Π.Ο.                             ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 5


6ος Όμιλος:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 6ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΡΕΠΟ 1

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 5

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΡΕΠΟ 1

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΡΕΠΟ 1

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 5

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΡΕΠΟ 1

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

2  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΡΕΠΟ 1

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΡΕΠΟ 1

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 5

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΡΕΠΟ 1

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΡΕΠΟ 1

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 5

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΡΕΠΟ 1

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΚΑΜΠΗ Γ.Σ.                                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΚΑΝΑΡΗΣ Α.Π.Σ.                                    ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 5


7ος Όμιλος:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΡΕΠΟ 1

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΡΕΠΟ 1

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 5

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΡΕΠΟ 1

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΡΕΠΟ 1

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 5

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΡΕΠΟ 1

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

2  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΡΕΠΟ 1

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 5

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΡΕΠΟ 1

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΡΕΠΟ 1

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 5

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.                                   ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΡΕΠΟ 1

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΓΑΛΑΞΙΑΣ Α.Μ.Ο.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΜΑΡΑΘΩΝ Α.Μ.Σ.                                  ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 5


8ος Όμιλος:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 8ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΡΕΠΟ 1

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΡΕΠΟ 2

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΡΕΠΟ 1

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΡΕΠΟ 2

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΡΕΠΟ 1

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 5

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΡΕΠΟ 2

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΡΕΠΟ 1

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΡΕΠΟ 1

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 5

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΡΕΠΟ 2

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

2  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΡΕΠΟ 2

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΡΕΠΟ 1

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΡΕΠΟ 2

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 5

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΡΕΠΟ 2

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΡΕΠΟ 1

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΡΕΠΟ 2

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΡΕΠΟ 1

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 5

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ νέο                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.        ΡΕΠΟ 2

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.                                   ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 2                                                  ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Μ.Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΡΕΠΟ 1

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ. Α.Μ.Σ.                          ΖΕΦΥΡΟΣ 02 Α.Σ.

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ                        ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν.ΜΗΧ. Α.Σ.                          ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022                              – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 5


 

Share this article with friends