ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (18/12/19) της, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (18/12/19) της, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (17/12/19),Γ1, ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (17/12/19),Γ1, ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (15/12/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (15/12/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (16/12/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (16/12/2019) της Α, Γ1, Γ2

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (09/12/2019) της Α, Γ1, Γ2 Ανδρών

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (14/12/2019)Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (14/12/2019)Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (13/12/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (13/12/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (11/12/19) της, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (11/12/19) της, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (10/12/19),Γ1, ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (10/12/19),Γ1, ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (09/12/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (09/12/2019) της Α, Γ1, Γ2

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (09/12/2019) της Α, Γ1, Γ2 Ανδρών

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (08/12/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (08/12/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (07/12/2019)Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (07/12/2019)Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (06/12/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (06/12/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (04/12/19) της, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (04/12/19) της, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (03/12/19), ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (03/12/19), ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (02/12/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (02/12/2019) της Α, Γ1, Γ2

 Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (02/12/2019) της Α, Γ1, Γ2 Ανδρών

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (01/12/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (01/12/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ»

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (23/11/2019)Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (23/11/2019)Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (29/11/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (29/11/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (27/11/19) της, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (27/11/19) της, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (26/11/19)Γ1, ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (26/11/19)Γ1, ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (25/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (25/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (25/11/2019) της Α, Γ1, Γ2 Ανδρών

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (24/11/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (24/11/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ»

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (23/11/2019)ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (23/11/2019)ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (23/11/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (23/11/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (20/11/19) της Β,Γ2, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (20/11/19) της Β,Γ2, Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (19/11/19)Γ2, ΝΕΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (19/11/19)Γ2, ΝΕΩΝ,ΠΑΙΔΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (18/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (18/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

 Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (18/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (17/11/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (17/11/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (16/11/2019) Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (16/11/2019) Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ»

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (15/11/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (15/11/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (13/11/19) της Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (13/11/19) της Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ, ΠΑΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (12/11/19) ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (12/11/19) ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ»

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (11/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (11/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (04/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (10/11/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (10/11/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (09/11/2019) Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων του Σαββάτου (09/11/2019) Γ1,Γ2, Εφήβων, Κορασίδων,Παμπαίδων

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ»

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (08/11/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Παρασκευής (08/11/2019) της Β,Γ1, Γ2 Ανδρών

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (06/11/19) της Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τετάρτης (06/11/19) της Α΄Γυναικών ΝΕΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (05/11/19)ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Τρίτης (05/11/19)ΝΕΩΝ, ΝΕΑΝΙΔΩΝ

«Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (04/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (04/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

 Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Δευτέρας (04/11/2019) της Α, Γ1, Γ2

Read More
Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (03/11/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα όλων των αγώνων της Κυριακής (03/11/2019) της Γ1, Γ2 Ανδρών, Παίδων,

Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ» 

Read More