ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Γ2 Ανδρών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Γ2 Ανδρών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Γ2 Ανδρών 2023-2024

Read More
Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Γ1 Ανδρών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Γ1 Ανδρών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Γ1 Ανδρών 2023-2024

Read More
Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Εφήβων 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Εφήβων 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Εφήβων 2023-2024

Read More
Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Παίδων 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Παίδων 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Παίδων 2023-2024 >

Read More
Συμπληρωματική προκήρυξη Κυπέλλου Γυναικών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη Κυπέλλου Γυναικών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη Κυπέλλου Γυναικών 2023-2024

Read More
Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Α’ Γυναικών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Α’ Γυναικών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Α' Γυναικών 2023-2024

Read More
Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Νεανίδων 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Νεανίδων 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Νεανίδων 2023-2024

Read More
Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Κορασίδων 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Κορασίδων 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη πρωταθλήματος Κορασίδων 2023-2024

Read More
Συμπληρωματική προκήρυξη Κυπέλλου Ανδρών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη Κυπέλλου Ανδρών 2023-2024

Συμπληρωματική προκήρυξη Κυπέλλου Ανδρών 2023-2024 ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 2023-2024

Read More
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρωταθλημάτων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2023-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρωταθλημάτων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2023-2024

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2023 - 2024

Read More
Α ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

Α ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) 

Read More
B ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

B ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) Β ΑΝΔΡΩΝ 2023 -2024

Read More
Γ1 ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

Γ1 ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) Γ1 ΑΝΔΡΩΝ 2023 - 2024

Read More
Γ2 ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

Γ2 ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) Γ2 ΑΝΔΡΩΝ 2023 - 2024

Read More
ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 2023 -2024

Read More
ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΝΕΩΝ 2023 - 2024

Read More
ΕΦΗΒΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΕΦΗΒΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΕΦΗΒΩΝ 2023 -2024

Read More
ΠΑΙΔΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΠΑΙΔΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΠΑΙΔΩΝ 2023 -2024

Read More
Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ)  Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023 - 2024

Read More
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023 - 2024

Read More
ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΝΕΑΝΙΔΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2023 - 2024

Read More
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2023 - 2024

Read More
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α U15 | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α U15 | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ U15 2023 - 2024

Read More
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U15 | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ U15 | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) U15 ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2023 - 2024

Read More
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ B U14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ και ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ B U14 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ και ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β

Read More
U14 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

U14 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ U14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Read More
U13 (ΑΓΟΡΙΑ) ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

U13 (ΑΓΟΡΙΑ) ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΑΓΟΡΙΩΝ

Read More
U12 (ΑΓΟΡΙΑ) ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

U12 (ΑΓΟΡΙΑ) ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΩΝ

Read More
U12 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

U12 (ΚΟΡΙΤΣΙΑ) ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Read More
U11 (ΑΓΟΡΙΑ) ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

U11 (ΑΓΟΡΙΑ) ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥΡΝΟΥΑ | Ειδική προκήρυξη αγωνιστικής περιόδου 2023-24

1. Υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε πρωταθλήματα Ε.ΚΑ.Σ.Θ. 2023-24 (κλικ εδώ) 2. Προβολή και λήψη ειδικής προκήρυξης (κλικ εδώ) ΤΟΥΡΝΟΥΑ U11 ΑΓΟΡΙΩΝ

Read More
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – U15 Αγωνιστικής Περιόδου 2022-2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ – U15 Αγωνιστικής Περιόδου 2022-2023Read More
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ MINI BASKET ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ – U12 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ MINI BASKET ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ – U12 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023Read More
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – U15 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ – U15 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

Για να δηλώσετε συμμετοχή του Συλλόγου σας μεταβείτε στο : https://ekasth.gr/e-ekasth-aithseis-bebaivseis/ U15 - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΑΣΘ 2022-23 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2023

Read More
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ – U13 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ – U13 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

Για να δηλώσετε συμμετοχή του Συλλόγου σας μεταβείτε στο : https://ekasth.gr/e-ekasth-aithseis-bebaivseis/ U13 - ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΣΤΕΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΑΣΘ 2022-23 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2023

Read More
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ MINI BASKET – U12 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ MINI BASKET – U12 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

Για να δηλώσετε συμμετοχή του Συλλόγου σας μεταβείτε στο : https://ekasth.gr/e-ekasth-aithseis-bebaivseis/ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ MINI BASKET – U12 Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2023

Read More
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Β’ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ) Αγωνιστικής περιόδου  2022/2023

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Β’ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ) Αγωνιστικής περιόδου 2022/2023

Read More
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Β’ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ) Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Β’ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ) Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

Για να δηλώσετε συμμετοχή του Συλλόγου σας μεταβείτε στο : https://ekasth.gr/e-ekasth-aithseis-bebaivseis/  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ Β’ (ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ) Αγωνιστικής Περιόδου 2022/2023

Read More
ΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023

ΠΑΙΔΩΝ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023Read More
ΕΦΗΒΩΝ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023

ΕΦΗΒΩΝ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023Read More
Γ2 ΑΝΔΡΩΝ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023

Γ2 ΑΝΔΡΩΝ | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αγωνιστικής περιόδου 2022-2023Read More