Α’ ΕΚΑΣΘ Αποτελέσματα – Βαθμολογίες – Πρόγραμμα

Α’ ΕΚΑΣΘ Αποτελέσματα – Βαθμολογίες – Πρόγραμμα

* «Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ»

 

* Για τα οριστικά αποτελέσμα , μπορείτε να επισκέπτεστε την ειδική έκδοση με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα, βαθμολογίες και αναλυτικό πρόγραμμα