Γ1 3ος Αποτελέσματα – Βαθμολογίες – Πρόγραμμα (*)

Γ1 ΕΚΑΣΘ 3ος Αποτελέσματα – Βαθμολογίες – Πρόγραμμα (*)

* «Τα αποτελέσματα επικαιροποιούνται και οριστικοποιούνται ΜΕΤΑ την έλευση των Φύλλων Αγώνων στην ΕΝΩΣΗ»

* Για τα οριστικά αποτελέσμα , μπορείτε να επισκέπτεστε την ειδική έκδοση με τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα, βαθμολογίες και αναλυτικό πρόγραμμα