Η κλήρωση του 3ου, 4ου ομίλου των Παίδων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (2023-2024)

Η κλήρωση του 3ου, 4ου ομίλου των Παίδων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (2023-2024)

📁 NEA 🕔30.Αύγουστος 2023

Υπενθύμιση το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων (Ημέρα – Ώρα) θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στο site της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. στην ενότητα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ekasth.gr -> μενού -> ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

3ος Όμιλος:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 6

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 6

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

10  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

11  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

2  ος Γύρος

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 6

 

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 6

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 6

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

10  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ                   ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.                            ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ                     ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.                               ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2                                      ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.

ΠΕΥΚΩΝ                                ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ                  ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1                           ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.                   ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ

11  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΟΛΙΧΝΗΣ                             ΑΕΤΟΙ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Α.Σ.                            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ε.Ο.

ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ                       ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΚΕΩΝ               ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ.

ΝΕΑΠΟΛΗΣ                           ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α.Ο.            ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 2

Β.Α.Ο.                                   ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ο.                                  ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ                    ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛ/ΠΩΝ ΑΣ.                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 1

ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠ.            ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.                              ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ε.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 6 από 6


4ος Όμιλος:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 6

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 6

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

10  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

11  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

2  ος Γύρος

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 6

 

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 6

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 6

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

10  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ                          ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2                           ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.                                     ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.

ΔΡΥΜΟΥ                               ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.                               ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.

ΛΑΓΚΑΔΑ                              ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.                       ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ                          ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ        ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ                          ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1

11  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΛΑΓΥΝΩΝ                              ΛΑΓΚΑΔΑΣ Α.Σ.Κ.                                  ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Κ.Π.Κ. 2

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 1             ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Α.Σ.

ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ                         ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ Μ.Α.Σ.Ε.                           ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ Α.Σ.

ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ                           ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Π.Σ.                                    ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Μ.Α.Σ.

ΦΙΛΥΡΟΥ                               ΑΕΤΟΣ ΦΙΛΥΡΟΥ                                    ΚΕΡΑΥΝΟΣ  Α.Κ.Μ.Σ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ

ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ                  ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Σ.         ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ ΚΣ

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 6 από 6

Share this article with friends