Η κλήρωση του 5ου, 6ου ομίλου των Παίδων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (2023-2024)

Η κλήρωση του 5ου, 6ου ομίλου των Παίδων Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (2023-2024)

📁 NEA 🕔30.Αύγουστος 2023

Υπενθύμιση το αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων (Ημέρα – Ώρα) θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στο site της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. στην ενότητα ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ekasth.gr -> μενού -> ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

5ος Όμιλος:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   Μ.Ε.Ν.Τ 2

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  Μ.Ε.Ν.Τ 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 6

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      Μ.Ε.Ν.Τ 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     Μ.Ε.Ν.Τ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 6

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2

10  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

11  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         Μ.Ε.Ν.Τ 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

2  ος Γύρος

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 6

 

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    Μ.Ε.Ν.Τ 2

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    Μ.Ε.Ν.Τ 2

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 6

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             Μ.Ε.Ν.Τ 2

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       Μ.Ε.Ν.Τ 2

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 6

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

10  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ                           ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2             ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.                                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.     ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ           Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2                                       ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.

ΑΝΑΤΟΛΙΑ                             ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.                                ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.                                       Μ.Ε.Ν.Τ 2

11  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ                         ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΜΣ                                      ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ Α.Π.Σ. 2

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 2                                               ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ε.

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Κ.                                    ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Α.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Μ.Π.Σ.Ε.Τ.Μ.Θ. 2                  Π.Α.Ο.Κ. Α.Σ. 2

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ                    ΠΑΝΟΡΑΜΑ Α.Σ.                                    ΑΝΑΤΟΛΙΑ Σ.Α.Α.Κ.

ΠΥΛΑΙΑΣ                               ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ Α.Ο.                   ΒΙΚΤΩΡ Α.Μ.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 6 από 6


6ος Όμιλος:

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ 6ος ΟΜΙΛΟΣ

1  ος Γύρος

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             Μ.Ε.Ν.Τ 1

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΡΕΠΟ 1

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          Μ.Ε.Ν.Τ 1

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 1 από 6

 

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΡΕΠΟ 1

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 Μ.Ε.Ν.Τ 1

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΡΕΠΟ 1

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     Μ.Ε.Ν.Τ 1

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 2 από 6

 

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     Μ.Ε.Ν.Τ 1

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΡΕΠΟ 1

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

10  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          Μ.Ε.Ν.Τ 1

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

11  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΡΕΠΟ 1

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

2  ος Γύρος

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 3 από 6

 

1  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΡΕΠΟ 1

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

2  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  Μ.Ε.Ν.Τ 1

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

3  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΡΕΠΟ 1

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

4  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               Μ.Ε.Ν.Τ 1

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 4 από 6

 

5  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΡΕΠΟ 1

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

6  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 Μ.Ε.Ν.Τ 1

7  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΡΕΠΟ 1

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

8  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΡΕΠΟ 1

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 5 από 6

 

9  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            Μ.Ε.Ν.Τ 1

10  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.               ΡΕΠΟ 1

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.                     ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.

ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                            ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.                 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.

ΜΙΚΡΑΣ 2                              ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.                 ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

Μ.Ε.Ν.Τ.                                Μ.Ε.Ν.Τ 1                                               ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε

ΘΕΡΜΗΣ                               ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.                     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.

11  η Αγωνιστική

Γήπεδο                                                                                 Α  γ  ώ  ν  α  ς

ΘΕΡΜΗΣ                               ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ Κ.Α.Σ.                          ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α.Ο.

Ν.ΡΥΣΙΟΥ                              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ Α.Μ.Σ.            ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.Σ.

———–                                  ΡΕΠΟ 1                                                  ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Γ.Α.Σ.

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ                        ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Μ.Γ.Σ.             ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ Α.Κ.Π.Σ.

ΠΕΡΑΙΑΣ                               ΑΧΙΛΛΕΑΣ Κ.Ο.ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                  Μ.Ε.Ν.Τ 1

ΦΟΙΝΙΚΑ                                ΦΟΙΝΙΚΑ Α.Ε                                          ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜ.Α.Π.Ο.

Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023                             – ΕΚΑΣΘ –                                                           Σελίδα 6 από 6

Share this article with friends